Under kommunestyremøte på Ibestad i dag legges det frem et forslag om å gjeninnføre tilskuddsordningen på 150 000 kroner til unge som ønsker å etablere seg i kommunen. – For mange unge så er det ofte et spørsmål om økonomi til å bygge ny bolig, og mange velger da eller kjøpe seg et eldre hus som ikke har dagens standarder. På grunnlag av tilbakemeldinger om at det er flere som ønsker å få tilbake denne tilskuddsordningen i tillegg til at kommunen har et ønske om å få flere unge til å etablere seg i kommunen har vi nå en flertallsliste som består av Andørja fellesliste, Ibestad høyre og Senterpartiet, sier varaordfører og leder for flertallslista, Jim Kristiansen.

ibestadsak_2018_13des_INGRESS2.jpg
Forslaget ble lagt fram under kommunestyremøtet på Ibestad 13. desember 2018. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN