Ettersom Extra Sjøvegan har en av Norges fineste butikker innen kjeden jobber de sterkt og målrettet mot å opprettholde en viss standard. Dette er noe som tydelig utfolder seg i deres frukt og grønt avdeling, noe de har fått mye skryt for. Butikksjef, Agnar Magne Fossbakk forteller til nettavisen at han stadig har folk på kurs i frukt og grønt, for å kunne holde et godt kunnskapsnivå i sin stab, og at frukt og grønt er et stort satsningsområde for butikken. – Det er viktig å holde et viss nivå for at kvaliteten skal bli enda bedre. jeg har faktisk nå en av mine ansatte på kurs i Oslo som går på frukt, og jeg ser på dette som en viktig satsning, forteller Fossbakk i intervju med nettavisen.

 

Et sunt alternativ
Siden før jul har butikken jobbet sterkt mot å utbedre sin frukt og grønt avdeling, og arbeidet har resultert i et godt salg og mye skryt fra fornøyde kunder. – Det har slått veldig positivt ut både for de ansatte og for kunden. Vi ønsker å ha sunne kunder og en sunn befolkning, og om man er flink å spise frukt og grønnsaker så trenger man ikke å ta noe vitamintilskudd, oppfordrer butikksjefen.