Hovedkomiteen for Lavangsvekka 2019, søker nå etter lag og foreninger som er interesserte i å påta seg å bake kaker og ha kafédrifta i Lauvhallen torsdag 27. juni. Her blir det blant annet ungdoms- og kulturprisutdeling, det skal deles ut gave til de lydfødte lavangsværingene og det skal selvfølgelig bli en markering rundt at Lavangsvekka fyller tretti år i år. – Det blir fine kaker og fine folk. Lag og foreninger som har interesse bes melde seg før 23 april klokken 12:00, oppfordrer sekretær for hovedkomiteen for Lavangsvekka 2019, Anne Strømmesen.