Noen har pakket bilen med kvikklunch, familie, ski og termos mens andre setter seg på fly som fører dem til storbyer eller solstrender. Uansett er dette helgen for den store utfarten for nordmenn som skal på påskeferie.

Med påsken rett for døren, mange mil foran en og en bil lastet til randen med utålmodighet og stress viser seg ofte å være en dårlig kombinasjon for å unngå ulykker. Nettavisen vil derfor bare påminne våre lesere om NULLVISJONENS TRAFIKKVETTREGLER
Det er viktig at biler og veier er tryggest mulig, men viktigst av alt er VÅR EGEN ATFERD – de fleste ulykker skyldes oss selv!

1. FART
Hold fartsgrensene og avpass farten etter vær, føre og trafikk.

2. BILBELTE
Bruk alltid bilbeltet, både i forsetet, baksetet og i buss.
Husk riktig sikring av barn.

3. RUS – TRØTTHET
Vær alltid rusfri når du kjører.
Vær også obs mht trøtthet og medisiner.

4. TELEFON
Bruk lovlig håndfriløsning
- og unngå å klikke på telefonen når du kjører.

5. REFLEKS
Gjør deg godt synlig når du går eller løper i mørket
- og alltid når du sykler, kjører moped/mc eller rir.

6. HJELM
Reduser faren for hodeskader ved å bruke hjelm
når du sykler eller kjører moped/mc.

7. VIS HENSYN
Vær en medspiller i trafikken, vis hensyn til andre
trafikanter og bidra til at alle kommer trygt hjem.

Kjør pent og vel frem!