I kveld Kl. 20.00 til midnatt arrangerer Ibestad Røde kors et rusfritt ungdomsarrangement med snacks, pizza, brus og Dj som leverer musikk. Nestleder ved Ibestad Røde Kors, Lill-Anita Holte forteller til nettavisen diskoteket er for all ungdom mellom 13 til 20 år. – Vi steller i stand varm mat, og skal fylle godteriskålene for alle som vil komme, sier hun, og bemerker det er greit å ha et tilbud til ungdommen på en dag hvor det ofte gjøres klart til nasjonaldagen. – Det skjer ikke så mye ellers for ungdommen på Ibestad, så det er godt å ha noe aktiviteter, sier Lill-Anita, og minner på at tilbudet også gjelder ungdom fra Sjøvegan.


Tradisjon?
Det er to år siden et slikt arrangement ble stelt i stand for ungdommen, og Lill-Anita håper dette kan bli en fast ting å gjøre i dette tidsrommet. – Ibestad Røde Kors arrangerer diskoteket denne gangen, og vi håper ungdomsklubben blir med etterhvert. Jeg vil også takke alle de frivillige som stiller opp. Det gjør det mulig å gjennomføre alt lettere, avslutter Lill-Anita.