E5A8718A-69C9-4363-BD25-29AC5FECECB1_510x287.jpeg

FOTO: POLITIET

Politiet har fått melding om jordskred i området ved Salaks i Rotvika. Raset skal ha løsnet ca. 200 meter ovenfor bygningen. Deler av raset skal ha truffet bygningen tilhørende slakteriet. Det er i følge eier av bygget, Odd Bekkeli ikke noen personer i bygget.

 

Overvåker situasjonen
Luftambulansen er på stedet og gjør observasjoner. Geolog vurderer også farenivået. - Raset har ødelagt deler av bygget, verkstedet er knust, sier daglig leder Odd Bekkeli til NRK Troms. Videre sier Odd at de nå får vanskeligheter med å slakte laks, og at dette kommer på toppen av den krevende algesituasjonen med mye død laks.

rasetsalaksbig2.jpg
Salaks sin driftsbygning i Rotvika er skadet etter raset natt til lørdag. FOTO: TIPSER