Det er en kjennsgjerning at sau og andre dyr søker skygge når det blir for varmt ute. Og mange av dem søker inn i tuneller. - På sommeren får vi nesten daglig inn meldinger og dyr som beveger seg på og langs vegen, når det blir ekstra varmt trekker disse ofte inn i tunnelene for å kjøle seg ned. Dette byr på farlige situasjoner i og like utenfor tunneler, sier Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Region nord.


Får meldinger
Meldinger om beitedyr på «ville veger» kommer inn fra hele Nord-Norge i løpet av sommeren. De siste dagene har VTS fått melding om reinflokk på rv. 94 Kvalsund bru og utenfor E6 Storvikatunnelen, Alta, og sauer langs rv. 80 Tørresvik, Nordland.  - Vi oppfordrer trafikantene til å være særlig oppmerksomme i områder hvor det er skiltet om fare for å møte beitedyr og vilt. Det er ikke alltid like lett å få øye på dyr som beiter i vegkanten. Da kan det være lurt å senke hastigheten, sier Nilsen.


Meld fra til politi eller eier
Hvert år blir et stort antall dyr drept på vegene. Som trafikant har du plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. Hvis det er snakk om beitedyr eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet.