Under valgnatten 9. september gjennomførte Aleksander Walør, reporter for Salangen-Nyheter, et intervju med Prestbakmo på direktesending for Salangen-Nyheter. Prestbakmo fastslo at befolkningen fremdeles støtter opp om Salangen Senterparti, men at det blir nødvendig med samarbeid i de kommende år, da de fikk 46,8 % av stemmene og dermed ikke flertall i styret, selv om de fikk flest stemmer.


Flere representanter enn før
Prestbakmo mener videre at det er tydelig hvem de nye kommunestyremedlemmene er, selv om det fremdeles er nødvendig med fintelling for å få full oversikt. Salangen Senterparti får 9 representanter i kommunestyret, som er to flere enn ved forrige valg. 


— Godt samarbeid driver kommunen
— Årets strategi er å ha stabil fremdrift og god kommunikasjon i styret, forteller Prestbakmo, og sier hun har tro på samarbeidsløsninger. — Godt samarbeid driver kommunen, mener hun, og Salangen Senterparti er innstilt på å få til et godt samarbeid, og på å være med på å gjøre kommunestyremøtene givende og å sørge for at lokale interesser blir ivaretatt, på tross av krevende fremtid grunnet nasjonal politikk.


Fokuserer på folkets interesser
Prestbakmo ser på fokus på beredskap som en av hovedgrunnene til suksessen i kommunevalget. — Vi har hatt fokus på beredskap, og dette er folk veldig opptatt av, forklarer hun. Videre mener hun partileder i Senterpartiet har vært flink til å beskrive hva partiet står for, og at det er en grønn tråd mellom lokal politikk og nasjonal politikk.