Ønsker du å jobbe med barn og ungdom mellom 0 - 18 år i kirkelig rom? Det har nå blitt lyst ut en 35% fast stilling som menighetsarbeider med ansvar for trosopplæring i Salangen kirke, og 20% stilling med samme ansvar i Lavangen kirke. Kirkeverge, Tonje Østvik sier at mange av arbeidsoppgavene som kan forventes allerede er godt innarbeidet, og at stillingen handler om å videreføre aktivietene. – Man kan også kombinere stillingene om man ønsker det, informerer Østvik fornøyd. Det er ønskelig om man har erfaring av å jobbe med barn og unge fra før - gjerne pedagogisk - eller har utdanning innenfor musikk/drama.
 

Starte på dagen
Den som tilsettes kan forvente et hyggelig arbeidsmiljø og interessante oppgaver der man jobber med barn og unge, samt å være med på planlegginger av de forskjellige årlige aktivitetene ved kirken, som utdeling av 4 års bok, tårnagent, lysvaken, babysang eller konfirmasjonsarbeid. Da er det også greit å ha mulighet til fleksibel arbeidstid. – Man kan legge litt opp til selv når en vil jobbe, men det blir noen kvelder og helger utover tiden som man må jobbe, spesielt når det skal være arrangement, forklarer Østvik, og legger avsluttende til at det bare er å søke kontakt med henne om man er interessert. – Stillingen er ledig fra og med nå, så har man mulighet å begynne, kan man starte på dagen, avslutter Østvik fornøyd.

Er du interessert i stillingen, klikk her for mer informasjon, eller ta kontakt med Tonje Østvik på tlf. 913 61 247.