I går gikk det en buss med over 50 elever og to lærere fra Sjøvegan videregående skole til Tromsø. Målet var å protestere mot nedleggelse av skoler, og linjekutt i Troms, i forkant av møtet på fylkeshuset. Det skulle vise seg at demonstrasjon var innflyttelsesrik på politikerne i etterkant. I formiddag ble det avklart at ingen skoler vil bli lagt ned inneværende skoleår.


Vedtak
Gjeldende tilbudsstruktur skoleåret 2013/2014 videreføres for skoleåret 2014/2015. Justering av undervisningstilbudet gjøres som vanlig til våren etter innsøkning, etter tidligere vedtatte retningslinjer for justering av undervisningstilbudet.  I juni 2014 legges det fram sak om dimensjonering og fordeling av tilbud i videregående opplæring i hele fylket, på grunnlag av fylkestingets tidligere vedtak ift skolestruktur og skolesteder med begynnende virkning fra skoleåret 2015/2016.


Belønning
Den supre innsatsen fra elevene ved Sjøvegan videregående skoln, og med ordføreren i spissen har virkelig gitt resultater! Nå kan alle senke skuldrene, og være glad. Det har også vært en super innsats fra alle øvrige skoler i Troms.