Tidligere i sommer lyste Nord-Hålogaland bispedømmeråd ut stillingen som sogneprest i Lavangen kommune. Tidligere sogneprest Stig Kaarstad gikk av, og stillingen sto dermed ledig. 

Søknadsfristen for stillingen gikk ut den 20.august, og situasjonen var da at ingen hadde søkt på jobben. 

- Dessverre er det ingen søkere på stillingen til sogneprest i Lavangen innen søknadsfristen gikk ut. Stillingen vil nå bli lyst ut på nytt . Når tid dette blir er ikke avklart enda, sier stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Oddgeir Stenersen til nettavisen. 

21.juni hadde Stig Kaarstad sin siste gudstjeneste i Lavangen sogn.