Programvertene Ranveig Aanes og Tor Meyer hadde fredagens sending av radio og web-tv programmet "Natt til lørdag". Sendingen gikk fra studio på Vik på Ibestad med hilsninger, konkurranser, intervjuer og plateønsker.