Prosjektet tar sikte på å fremme utvikling av kulturbasert reiseliv ved bruk av miljøvennlig samferdsel og er et pilotprosjekt for kommunene Tranøy, Bjarkøy, Kvæfjord, Harstad, Skånland, Gratangen, Salangen, Lavangen og Ibestad. Prosjektet vil utvikles i et samarbeid mellom Troms Fylkeskommune (samferdselsetaten og kulturetaten) og Sør-Troms Museum. I arbeidsgruppen har man også knyttet til seg reiselivsekspertise fra NordNorsk Reiseliv AS og Høgskolen i Harstad.


Prosjektet tar sikte på å:
* utvikle pakker basert på kulturarv og offentlig samferdselstilbud
* etablere nettsted og nettløsning
* implementere plattformen 'Digitalt fortalt'
* produsere brosjyrer på norsk, engelsk, tysk og russisk
* utvikle felles billettløsning for samferdsels- og opplevelsesproduktene.


Med første møte den 3. desember er arbeidsgruppa allerede i gang ved godt mot!