Wanja Merethe Nerli og Mari Slaatsveen Solberg inviterer til dansekurs i Bardu den 9. og 10. juli.

Kurset skal foregå på ungdomsskolen på Setermoen.

Nerli, som selv er fra Bardu, forteller at hun ble kjent med sin dansepartner Mari i Hamar, hvor begge går på skole.

- Jeg kommer fra Bardu og har flyttet sørover og blitt kjent med Mari i Hamar. Vi har dansa masse sammen. Jeg ville ta med henne hjem til sommeren og holde dansekurs, forteller hun.

Selv om aldersgrensen Nerli først averterte med var for de mellom seks og 13 år, er det likevel åpent for de som både måtte være yngre og de som er eldre.

- Jeg har sagt at folk bare skal ta kontakt uansett om de er yngre eller eldre. Jeg vil egentlig ha med meg alle. Aldersgrensa var kun for å ha en pekepinn, sier hun.

Interessen rundt kurset har så langt vært veldig bra, opplyser hun.

- Påmeldinga har vært veldig bra. Jeg håper at det fortsetter med den store interessen. Jeg har holdt kurs flere plasser i Nord-Norge og blir stadig spurt på nytt. Jeg vet er folk er veldig gira og godt oppmøte hver gang jeg har hatt noe sånt, sier hun.

Det er planlagt et kurs til i august, men der må hun se koronasituasjonen i august an.

- Det kan hende det blir en ny dato i august. På grunn av koronasituasjonen må jeg ta et kurs av gangen. Jeg har fått et "go" fra Bardu kommune og smittevernslegen på det første kurset. Deretter må jeg vente å se hvordan det går i forhold til det andre kurset, sier Nerli.

DansekursBardu_BIG2.jpg
GLEDER SEG: Jentene ser fram til å holde kurs på Setermoen. FOTO: LISE SKJÆRAASEN