Salangstrimmen la nylig ut på sosiale medier ett innlegg om at det ikke blir arrangert det populære skirennet i år. I innlegget beskriver de at de har opplevd problematikk rundt tilrettelegging for oppkjøring av skilløyper, og har vært noe som har gått igjen ved flere tilfeller rundt om i kommunen, og at noen grunneiere har nektet sporsetting med tråkkemaskin over sin eiendom. – Vi som arrangerer Salangstrimmen gjorde da en jobb mot grunneierne både i forhold til løypetilbud for folkehelse og Salangstrimmen og fikk til slutt klarsignal for å arrangere rennet i 2018. Enkelte grunneiere gav da utrykk for at det var siste gangen de gav denne tillatelsen, mens enkelte andre grunneiere sa de ikke ville ha skriftlige avtaler om løypekjøring over deres grunn, men at det heller skulle spørres hvert år, står det i innlegget på Salangstrimmen sin facebook side, og hjemmeside.


– Salangstrimmen fortjener bedre
Videre i innlegget uttrykker de beklagelighet over at tiden har løpt i fra dem gjennom prosessen med å avklare og tilrettelegge for kjøring av løypetraseen, og legger til at 40-års jubileet for Salangstrimmen fortjener å bli arrangert med langsiktig og god planlegging under forutsigbare rammevilkår, noe som ikke har vært innfridd i planleggingen av det som skulle bli årets renn. Dermed blir årets Salangstrimmen avlyst.