Istedet for å gi julegave til sine ansatte, donerer Salaks AS istede penger til veldedig formål. I år har de donert penger til kirka i Lavangen som for tiden samler inn penger til ny løper. En slik løper koster mye. - I forhold til dette er det kun et lite beløp vi stiller med, sier Elsa Bekkeli fra Salaks AS til nettavisEN. Salaks har blant annet lokalitet på Keiprød i Lavangen. 


Positivt overrasket
Kirkeverge Jan-Magne Johansen er positivt overrasket over Salaks som har donert penger til deres sak om å samle inn penger til ny løper i Lavangen kirke. - De teppene og løperne som idag pryder kirkegulvet er fra 1974, og er meget utslitte, sier Johansen. Lavangen kirke har et mål om å nå 175.000 kroner før 31. desember, og har nå tilsammen fått inn i underkant av 60.000 kroner, inkludert støtte fra kommunen. Om de ikke når fristen ved utgangen av året, må de forhandle frem en ny pris med leverandøren. Det tilbudet de har fra leverandøren nå er et veldig godt tilbud, og Johansen sier det er synd om de ikke rekker det. - I tillegg synes jeg Lavangen næringsliv har vært lite på banen, og kirken har kun fått bidrag fra en eller to bedrifter, sier kirkevergen til nettavisen. Han oppfordrer avslutningsvis både private aktører og bedrifter om å komme med bidrag.

Donasjoner overføres til kontonummer: 4520 19 40188.