I morgen søndag den 11.desember skal kirkens 30-års jubileum markeres med en egen festgudstjeneste i Salangen kirke. Gudstjenesten starter klokken 11.00. Kirken ble innviet den 13.desember 1981, tre år etter at gammel kirka brandt ned til grunnen, etter å blitt påsatt. Dette er noe de fleste voksne i Salangen ennå husker.


Brannen
Den gamle trekirka sto ferdig i 1864 og 21.september 1978 i morgentimene ble kirka satt i fyr. Da brannmanskapene kom frem til den overtente Salangen- kirka, kom også meldingen om at Lavangen kirke sto i flammer. Det var derfor ingen tvil om at begge brannene var påsatt og det ble sendt ut varsel i hele Troms hvor brannvakter passet på fylkets mange kirkebygg. Dyktige brannmenn greide imidlertid å berge Lavangen-kirka, men brannen i Salangen kirke var for stor og det var ikke mulig å berge bygget. Kirka brant ned til grunnen og dagen etter var det bare tomme skallet igjen av den vakre kirken.


Nykirka
Da den nye kirka i Salangen skulle bygges opp var det arkitekt Harald Hille som fikk det ærefulle oppdraget med å tegne langkirka. Den nye kirken ble bygget i betong og treverk og har tilsammen 420 sitteplasser.I tillegg til selve kirkerommet inneholder kirka både menighetssal, ungdomssal,møterom, kirkestue, kontor, kjøkken og bårerom. Nykirka sto ferdig i 1981 og ble offisielt innviet 13.desember 1981.