Gudstjensten var holdt av sokneprest Ida Maria Heggelund og kantor Fredrik Lantz. Salmene var fra Norsk salmebok 2013, nr 570 og 343. Preludium: Solosang ved Fredrik Lantz – Jesus för världen givit sitt liv og postludium solosang ved Fredrik Lantz – Hvilken venn vi har i Jesus. Se opptaket under: