Fylkesveiene i Ibestad er et mareritt. Nå har også Kong Harald involvert seg. I et brev skriver Kong Harald at «det må være skremmende for en barnefamilie å se at både stein og is faller ned på en vei..» 

Det Kong Harald kommenterer er Karina Olsen sitt skrik om hjelp, i forbindelse med alle rasene i Svinlia på Årbostad på Andørja. Karina har vært engasjert i dette i flere ti-år. Den elendige tilstanden på fylkesveiene i Ibestad kommune er velkjent. Likevel gjør ikke fylkespolitikerene i Tromsø noe. 

Fylkesrådet, ledet av AP og SP har den innstillingen er at det «ikke bor nok folk i kommunen». Derfor prioriterer fylkeskommunen å bruke sine veipenger andre steder. 

Men fra Kong Harald får Karina Olsen støtte. Kongen skriver at han «håper at familien vil kunne vinne frem med å få veien bedre sikret»

Asfalten måtte fjernes

I fjor høst måtte asfalten på veistrekningen mot Årbostad fjernes. Årsaken var at veien ikke lenger kunne brukes, på grunn av alle de store hullene i asfalten. Brøytebilen nektet å kjøre på veistrekningen, fordi det var fare for «liv og helse». 

Det var da politikerne i Tromsø bestemte at de rett og slett bare skulle fjerne asfalten. Nå er veien blitt til et krater. Med store steiner som stikke opp. Karina fikk selv nylig slått hull på bunnpannen på sin bil.

Fylkeskommunen har allerede signalisert at de ikke erstatter skader  på kjøretøy, noe som Salangen-Nyheter tidligere har omtalt. Fylkeskommunen har heller ingen planer for å erstatte den asfalten som de fjernet. 

*Saken fortsetter under bildet*

kongeligbrev.jpg

Glad for støtten fra Kongen

- Vi får bare håpe at fylkespolitikerne i Tromsø merker seg at Kong Harald også er opptatt at den elendige standarden på fylkesveiene i Ibestad kommune, sier Karina Olsen. Hun er glad for støtte fra Kong Harald.  

Dette viser at vi har en Konge som har omsorg for sine landsmenn. Det samme kan dessverre ikke sies om fylkespolitikerne i Tromsø. Veien er ikke engang med på fylkeskommunes liste over strekninger som skal ras sikres. Det blir heller ikke asfalt i 2021.

Må barnefamilier flytte fra bygda fordi de ikke har trygghet for liv og helse? Må det gå liv tapt før det skjer en handling og prioritering av veien? Dette er spørsmål våre politikere bør stille seg.

kongenstotterveibig2.jpg
Karina Olsen på Ibestad er glad for støtte fra Kong Harald i saken hun har stått frem med i Salangen-Nyheter.