Under oppholdet i Salangen skal de bistå poitiet med det de trenger av hjelp til å gjennomføre sine oppgaver. De informerer Salangen Nyheter om at de skal ha et møte med politiet i kveld klokken 21.00.

kystvakta_pa_millionfisken_ingress2.png
KV Heimdal var sist på besøk i Salangen i 2016 under Millionfisken da. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Fulle vaktlister
Skipssjef, Ørjan Bekken informerer om at de har rikelig med utstyr om bord. – Vi har akkurat gått over vaktlistene, og det ser ut som det blir lite fritid til å delta på noe aktiviteter. Du skal derimot ikke se bort i fra at det ikke blir å være noen uniformerte fra oss i sentrum i kveld.

Trangt om plassen
Redningsselskaper sin skøyte har fått tildelt plassen ved Lundkaia som i fjor, så KV Heimdal er plassert ute med den gamle NATO-kaien.