Denne lastebilen med gods ble tatt av vinden som følge av ekstremværet "Frank" på Nesseveien på Tennevoll fredag formiddag. Det skal ikke ha vært noen personskade i forbindelse med ulykken. 

Lastebilen ble senere på dagen tatt hånd om av berging som skulle få den opp fra veigrøfta der den lå.