Det var bra oppmøte under tirsdagens folkemøte om helse- og omsorgsplanen, mellom tretti og førti engasjerte salangsværinger hadde tatt turen til Kulturhuset denne kvelden. I etterkant av møtet har arbeidsgruppa nå utformet et planforslag til hvordan de ser for seg en endelig helse- og omsorgsplan for Salangen kommune. Prosjektleder, Ellen J. Bertheussen forteller til nettavisen at målet vil være at alle skal kunne ha mulighet til å oppleve mestringsfølelse og god helse gjennom alle faser av livet. – Det må tenkes effektivisering og innføres nye metoder som gjør at vi får en økt effekt av de tiltakene vi setter i gang. Ett av disse tiltakene er hverdagsrehabilitering som gjør det lettere for folk med ulike utfordringer å bo hjemme, forteller Bertheussen.


Alle salangsværinger
Målgruppa for planen er absolutt alle salangsværinger uansett alder. Ellen opplyser allikevel et merkbart fravær av ungdom på folkemøtet som var tirsdag. Helse og omsorg er noe som påvirker oss fra første dag, og dermed er det mange tjenester som blir underlagt den endelige helse- og omsorgsplanen for Salangen kommune. Dette må skje ut fra de ressurser som allerede finnes. – Vi blir jo ikke flere til å yte tjenestene, derfor må vi tenke at god helse må ivaretas gjennom hele livet, både gjennom kosthold, aktiviteter og sosial trivsel. For de som er syke eller som er avhengig av helse- og omsorgstjenester skal selvfølgelig få mest og være av høyeste prioritering, forteller prosjektleder Bertheussen. Slik det nå er planlagt skal et ferdig planforslag legges ut til høring i juni hvor høringsrunden vil vare gjennom sommeren før den skal opp til behandling i kommunestyret til høsten.