Arbeidet startet for noen uker siden og skal være ferdigstilt før jul. - Det er en lekkasje i taket på kirka som nå blir reparert, forteller kirkeverge i Salangen, Tonje Østvik til nettavisen. Etter det nettavisen erfarer skal lekkasjen ha vært der en stund, men først nå har man fått mulighet å gjøre noen med den. Utenfor kirka er det satt opp høye stillaser i nærheten av kirketårnet.