I tradisjonens tro arrangerer ungdomslaget Samhold i Indregård nok en... vårbasar? Selv om kulden tar et godt grep om kvelden, og elgjakta snart er over for de heldigste jegerne viser styret ved ungdomslaget at det skal holdes vårbasar på Indregård grendehus søndag, 13. oktober fra Kl. 17.00 der du kan forvente kaker, kaffe, brus og litt konkurranse innenfor tombola og utlodning.

Årlig høstkos
At basaren har blitt døpt som "vårbasar" er rett og slett et enkelt feiltrykk, men det stopper ikke ungdomslagets glade humør og varme velkomstglede. Gjenget oppfordrer besøkende å ta med familie og venner for å nyte ettermiddagskaffen sammen med dem på ungdomshuset. Ungdomslaget håper at det også i år blir gitt ting til tombolaen og utlodningen, så hvis man har noe spennende som kunne passet som premie er det en god idé å bringe med seg noe tøft.