Fra å være -14 grader enkelte steder i går, er det i dag meldt om temperaturer opp mot 6 - 7 røde grader i dag, tirsdag. Dette har blant annet medført ekstremt utfordrende kjøreforhold langs veiene. I Bardu er det blant annet en trailer som har kjørt ut på E6 som medførte at veien var sperret. Grunnet raske temperaturendringer oppfordres det nå til å vise ekstra forsiktighet når man ferdes i trafikken, både for bilister og myke trafikanter. Ettersom veien nå er blitt mørk igjen etter at isen forsvant vil det være viktig at man heller velger en godt synlig refleksvest fremfor refleksbånd og liknende. Det er også mye vann på veibanen som kan medføre vannplaning.