Kommunekommitéen i Salangen retter en stor takk til Salangsværingene som gjorde en stor innsats for TV-aksjonen i fjor. Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder, med tema "Nå er det hennes tur". Kommunekommiteen i Salangen som består av formannskapet, og leder Tonje-Helen Gundersen, oppfordrer alle som kan om å registrere seg som bøssebærer, som enkelt kan gjøres på nettsiden www.blimed.no. – Vi oppfordre også lag og foreninger, og lokalt næringsliv å kunne bidra til aksjonen, enten gjennom å registrere donasjoner til giverstafett.no, eller gjennom aktivitet som kan skape oppmerksomhet rundt eller inntekt til aksjonen, heter det i pressemelding fra kommunekommiteen ved Tonje Helen Gundersen.

bossebaerer_Tvaksjon2019_INGRESS_JOSH_ESTEY_FOTO-CARE.jpg
TV-aksjonsmidlene går til arbeid i ni land, og er en global bistandsorgansisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom, og i denne omgangen, oppnå bedre sosiale rettigheter for befolkningen som trenger det mest. FOTO: JOSH ESTEY / CARE.


Aksjonsmidlene
TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet.