Tema for årets Lørdagsuniversitet er grenser. Nordområdet var og er et grenseland. Grenser kan være hindringer, men de kan også være broer, skape kontakt. Grensene flyttes hele tiden; gamle viskes ut og nye oppstår. I løpet av de siste 20 årene er det politiske og kulturelle verdenskartet radikalt forandret. Men det finnes ikke bare geografiske grenser. Vi må hele tiden sette grenser - for våre barn, for vårt forbruk, for vår velferd. Livet selv har sine grenser -
både fødsel og død er kommet innenfor herredømmet for den menneskelige teknologi.

1. desember kl 13. 00 i Nordavindshagen/Arvid Hanssen huset Brøstadbotn. Hanna Hansen, Inst. for kultur og litteratur. Grenseløs kunst? Samisk samtidskunst i postkolonialt perspektiv. Velkommen til ei spennende forelesning (45 min) på storskjerm. Oppstart kl 1245. Det serveres gratis kaffe og vafler.

Tema 8. desember: Dynamiske grenser i levende natur, Rolf Anker Ims, Inst. for biologi

Tema 15. desember: Den usynlige grense, Erling Kjeldsen, Tromsø kommune

Tema 5. januar: Skal psykiatrien sette grenser for andres adferd? Georg Høyer/Magnus Hall, Inst. for samfunnsmedisin

Foredragene fortsetter hver lørdag til 8. mars.