Selv om det bare var 17.desember fikk mange salangsværinger følelse av at det var nyttårsaften i går kveld når næringslivet markerte innspurten på julehandelen med fakler langs innfartsveien til Sjøvegan. 9.klassinger fra Salangen skole sørget for at en mengde med fakkelbokser ble lyssatt langs veiene inn/ut og igjennom sentrum i hele går kveld. Dette ble lagt merke til og kommentert positivt av mange. Fakkelboksene ble senere på kvelden plukket opp igjen, og kastet. 

lyssattesentrumbig2.jpg