Selv om det bare var 22.desember fikk mange salangsværinger følelse av at det var nyttårsaften i går når næringslivet markerte innspurten på julehandelen med fakler langs innfartsveien til Sjøvegan. Elever fra Salangen skole sørget for at en mengde med fakkelbokser ble lyssatt langs veiene inn/ut og igjennom sentrum. Dette ble lagt merke til og kommentert positivt av mange. Fakkelboksene ble senere på kvelden plukket opp igjen, og kastet.