Med et kommende 5 års-jubileum står Vasshaug Skilek-anlegg i bakkene bak lokalene til Vasshaug barnehage klar til nok en ny skisesong som allerede har vist sitt ansikt. Driftsleder Frode Hansen, Thor Larssen og Kjell-Ivar Martinussen har påsett hvert år at driften har gått godt og utstyret - som blant annet skiheisen - har vært vedlikeholdt. Nå forteller Frode at de er på utsikt etter noen som ønsker å bringe anlegget videre. – Vi vil gjerne vise vei når noen tar over hovendansvaret, man blir ikke stående uten hjelp, forklarer Frode Hansen. Derfor inviterer styret alle som vil på åpent møte tirsdag 28. oktober kl. 19.00 på Lundbrygga.


Mye brukt
I følge Frode har det blitt brukte en del penger på anlegget for vedlikehold og oppsett. Den 400 meter lange bakken brukes stadig mye med tidligere faste åpningsdager i uken, blitt leid ut til bursdagsselskap og samarbeid med skoler. – Det er også fullt mulig til å bygge på anlegget om de eventuelle nye driftsansvarlige ønsker det, faktisk hadde det vært veldig bra, jeg ville likt å se anlegget bli videreutviklet, sier Frode.

*Saken fortsetter under bildet*

vasshaug_skilekanlegg_skifter_eiere_snart_2019_INGRESS.jpg
Driftsleder, Frode Hansen bemerker at heissystemet i seg selv er veldig simpel å bruke, og de skal gi tilstrekkelig opplæring til de som ønsker å ta over driften. FOTO: ALEKSANDER WALØR


Billig og enkelt
Vasshaug skilek-anlegg har fungert som et lavterskeltilbud for de på ski, og har hatt som fokus å være billig og enkelt, spesielt for å sette opp skiaktivitet. Thor Larssen påpeker det er relativt bratt, men at bakken er mer ment for aktiviteter istedenfor rå alpin utforkjøring. Det stilles noen krav for å drifte anlegget, men Frode betrygger at de skal gi god opplæring. – Heisen har et veldig enkelt system, og er sikker og lett å drifte, og skjer det noe er ikke hjelpa langt unna. Det er kun et krav om å være fylt 18 år for å drive heisen, og det er så klart en fordel om man kan kjøre snø-scooter også, sier Frode og kommenterer avsluttende at han håper mange møter opp under styremøtet om en halvannen uke på Lundbrygga.

 

vasshaug_skilekanlegg_skifter_eiere_snart_2019_INGRESS2.jpg
Utstyret er veldig godt brukt, og har flere sikkerhetstiltak for å unngå ulykker. FOTO: ALEKSANDER WALØR