Joker i Hamnvik har startet med nye korona tiltak. De vil starte med å ha kundeverter i butikken sin. Dette har kommunen og Joker startet sammen. 

Kundevertene vil være der fra og med fredag i forrige uke. Annet enn det vil de fortsette med å be kundene sprite hender og holde avstand til hverandre.

- Det eneste ekstra er at kommunen vil at vi skal ha kundeverter, sier daglig leder Siv Heggen til nettavisen.

Kundevertene sin oppgave vil være å ha kontroll på antall kunder i butikken, der det er maks 15 stykker av gangen. De vil da slippe ut og slippe inn ettersom folk forlater og ankommer. Om det er 15 kunder inne vil man bes vente ute til det er plass til ny kunde. 

Kommunen står selv for kundevertene, så det vil ikke være de vanlige butikkarbeiderne som passer på.

- Vi vasker butikken hver dag og spriter ned, slik som de andre bedriftene gjør, avslutter Heggen.