Det er en god del ungdommer i kommunen som gjør en stor innsats innen kulturlivet på flere områder. Til nå har de unge ildsjelene blitt vurdert for samme pris som de eldre som ofte har hatt en lengre fartstid, men nå har levekårsutvalget i Salangen bestemt seg for at det skal opprettes en egen kulturpris for de unge. - Vi har tidligere bare hatt en kulturpris som dekket alle, men vi har mange dyktige ungdommer her i kommunen som fortjener en påskjønnelse for sitt engasjement både innen idrett og kultur, vi har blant annet et veldig gående ungdomsråd som er veldig aktive under arrangementer og jobber med flere ungdomspolitiske spørsmål, forteller kultursjef i Salangen, Kurt-Jan Kvernmo.