Innslag i sendingen i dag: Forsvarsbygg bygger ut boenheter i Evenes kommune ifht. utvikling av Evenes flystasjon, Human etisk forbund endrer datoene for borgelig konfirmasjon i år, Hun fremfører samisk joik for barna, og Friluftsrådet i Midtre Hålogaland ønsker og inspirere til mer utendørs aktivitet.


SN Radio's "Ettermiddagssending" går hver ukedag fra kl. 15.30 til 17.00 på Facebook og på FM- sambandet i Tjeldsund, Evenes, Narvik, Harstad, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.