På bildet: Eier av Lundbrygga, Øyvind Strømseth deltok i går i et idemøte om framtiden for Lundbrygga i sentrum.


Det er mange innvolerte parter i prosjektet rundt å videreutvikle Lundbrygga i sentrum av Sjøvegan. Både som et sted som museum, men også som Salangens tusen års-sted. Ettersom at bygget i sentrum nå har fått ny eier gir dette nye muligheter for framtiden. - Vi i Salangen kommune er veldig glad for at vi har med en slik kreativ sjel som han Øyvind å gjøre i denne saken, og at vi nå kan ta fatt på jobben igjen med å utvikle Lundbrygga som tusenårssted for Salangen. Som en møteplass for folk og som en plass for nye og kreative løsninger, sier kultursjef Kurt Jan Kvernmo i Salangen kommune.


På idemøte
I går var både Indre Sør Troms museum, NASA Salangen, ordfører i Salangen og kultursjef i Salangen kommune samt eier Øyvind Strømseth i et møte for å se på mulighetene med brygga for årene framover. Lengre ned i reportasjen kan du høre et lengre radiointervju med både kultursjef og eier i denne saken!På bildet:
Noen av planene som er tenkt for Lundbrygga i sentrum av Sjøvegan
Alle foto: Jon Henrik Larsen


Klikk på "Play" for å høre intervjuet !