Det er blitt en tradisjon ved skolen dette med å markere de ulike storhetsdagene i samfunnet. Ved Sjøvegan videregående skole er det mange mennesker fra forskjellige kulturer som setter stor pris på at FN-flagget som betegner fred og ro i verden heises til topps ved skolebyggningen.

Hvorfor markeres dagen
FN-dagen feires hvert år 24. oktober fordi FN-pakten trådte i kraft den dagen i 1945. Med det ble FN en realitet.

Navnet "De Forente Nasjoner" ble foreslått av USAs president Franklin D. Roosevelt. Det ble brukt for første gang i Erklæringen om de Forente Nasjoner 1. januar 1942. Representanter fra 26 land forpliktet seg da til fortsatt kamp mot aksemaktene.

FN-pakten ble underskrevet den 26. juni 1945 av representanter fra 50 land. Polen, som ikke var representert på selve konferansen, skrev under seinere og regnes derfor som et av FNs 51 opprinnelige medlemsland. FN ble offisielt stiftet 24. oktober 1945. FN-pakten var da ratifisert av Frankrike, Kina, Sovjetunionen, Storbritania, USA og en mengde andre signaturstater, deriblant Norge.

FN-dagen har vært feiret 24. oktober hvert eneste år siden 1948. Dagen markeres over hele jorda med møter, diskusjoner og utstillinger om FNs arbeid og mål.
Foto: Jon Henrik Larsen