Kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars og årets markering ble avholdt på Maloneys Pub hvor mange hadde tatt turen for å overvære arrangementet. Om lag 25 stykk hadde tatt turen for å delta. På Maloneys ble det holdt appeller og taler. En av de som holdt appell var Malin Tverseth. Hun er kvinnepolitisk kontakt i Salangen Arbeiderparti.

Hun mener merkingen er av stor betydning.

— Jeg synes en markering som idag er viktig. Vi har kommet langt i Norge og jeg er takknemlig for at jeg bor i Norge hvor vi har gode muligheter sammenlignet med mange andre land.

- Må ikke glemme kampen
Hun mener det er viktig å huske på kampen som ligger bak kvinners rettigheter.

— Vi må ikke glemme kampen som ligger bak at kvinner skal ha mulighetene vi har idag. Slik var det ikke for 100 år siden.

Hun forteller samtidig at det er viktig å markere dagen for å huske på kampen som hele tiden kjempes.

— Det er fortsatt viktig å holde dagen varm for å minne oss på at rettighetene ikke har kommet av seg selv. I fjor hadde vi abortloven som tema. Det er utrolig at man i 2019 kunne oppleve at kvinners rett til å bestemme over egen kropp ble satt tilbake fordi politiske partier bruker dette som maktsyk. Det viser at kvinners rettigheter ikke kommer av seg selv og at disse kan gå tilbake. Det er viktig å kjempe for dette, sier hun.

Oppmøtet var hun fornøyd med.

— Jeg er kjempefornøyd. Jeg telte over og vi endte opp med å være om lag 27 stykker. Det er kjempeartig at det kom så mange. Det er ingen selvfølge at det skal være merkinger på mindre steder. At det er engasjement på mindre steder og at vi klarer å få til arrangement og at folk møter opp er kjempeviktig.

Kvinnedagsmarkering_BIG2.jpg
APPELL: Malin Tverseth holdt appell under kvinnedagsmarkeringen på Maloneys pub. FOTO: TORBJØRN KOSMO

Britt Berntsen er pensjonist og har vært aktiv forkjemper for kvinnesaken i mange år. Hun deltok blant annet i noen av de første 8. mars-togene på 70-tallet.

— De første 8. mars-togene var tidlig på 70-tallet og siden da har jeg vært med. Mange av sakene og parolene er de samme nå som da, sier hun.

Hun retter skryt til de yngre generasjonene om tar tak i likestillingsproblematikken.

— Ære være de unge som tar tak i dette. Det er veldig bra og helt nødvendig. Jeg ble spurt som leder i Rødt om vi ville være med å delta. Vi kan sikkert evaluere og se hvordan vi kan gjøre det enda bedre til neste år, sier hun.

Kvinnedagsmarkering_BIG3.jpg
ROSER: Britt Berntsen roser de yngre generasjoner for arbeidet de gjør for likestillingen. FOTO: TORBJØRN KOSMO

- Viktig å markere dagen
Tonje Helen Gundersen fra Fagforbundet Salangen er hovedtillitsvalgt i kommunen. Hun mener det er viktig å fortsette å markere kvinnedagen.

— Vi ser at det som ble jobbet med for mange titalls år siden ennå er viktig i dag. Vi må ikke stoppe med markeringen her. Vi må heller kanskje utvide den.

Spesielt problematikken rundt å lønnes likt for likt arbeid samt deltidsproblematikken trekker Gundersen fram.

— Å opplyse om problematikken synes jeg er spennende og viktig. Vi må ha et fokus på at heltid er det vi ønsker. Du skal ha en lønn du kan leve av, sier hun.

Hun mener samhold rundt kampsakene lokalt vil være med på å utgjøre en forskjell.

— Det er kjempeviktig å markeres lokalt. Det gjør at vi kan komme med våre kampsaker og jobbe like mye med det som gjøres i storbyene, men også vise at jo flere vi er sammen, jo sterkere blir vi, sier hun.

- Ekstremt viktig
Mari Siljebråten er fylkespolitiker i Troms og Finnmark og representerer Arbeiderpartiet. Hun holdt tale under markeringen. Hun deler synspunktene som damene som talte etter henne på markeringen la frem.

— Man ser at kvinnedagen er ekstremt viktig for partiene som har kjempet for kvinners rettigheter i samfunns- og arbeidsliv. Du skal ha lik lønn for likt arbeid og like muligheter ikke minst. Når du ser på lik lønn mellom kjønn får det store utslag. Det blir en strukturell skjevhet i hele det norske samfunnet. Når 40 prosent av kvinner jobber deltid får det store utslag på inntjening og pensjonsrettigheter. De henger allerede etter fordi dem ikke jobber fullt, sier hun.

Kvinnedagsmarkering_BIG4.jpg
VIKTIG: Siljebråten mener kvinnedagen er viktig for partiene som har vært med å kjempe for kvinners rettigheter. FOTO: TORBJØRN KOSMO.