Sammenliknet med tidligere år er det ni færre bedrifter som har gitt bidrag til Maxi Pyroteam i innsamlingen til nyttårsfyrverkeriet. Samfunnsengasjerte Jens Viktor Steinsund har forståelse for at det er tøffe tider for næringsdrivende i distriktene. – Arbeidsplasser og næringer legges ned eller blir sentralisert i grove trekk her i distriktene. I Salangen alene er det mange bedrifter som har måtte stenge dørene det siste året, og i nabokommunene er det ikke noe bedre. Dette er en negativ konsekvens som viser hva som faktisk skjer med et sentraliserende Nord-Norge, sier Steinsund oppgitt.


Mange nærings-tyver
Grunnene er mange for at arbeidsplasser og næringsdrivende forsvinner fra distriktene, Steinsund trekker frem blant annet sentralisering-trenden og netthandel som to av faktorene som gjør det lite attraktivt å drive næring, jobbe og bo i distriktene. – På fredag tok det meg en halv time å finne parkeringsplass på Finnsnes, mens på Sjøvegan var det knapt kø ved kassene på dagligvarebutikken. Dette er jo et klart bevis på hvor utfordrende det er å drive butikk ute i distriktet, sier Steinsund. 

720_fyrverkeri.jpg
Selv om det har blitt færre bidrag til Maxi Pyro-team i år, så understreker Steinsund at dette ikke vil gi konsekvenser for nyttårs-fyrverkeriet.