Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Du er her: Hjem > Politikk > Valg-2007 > Artikkel

Kommunevalget-2007
Miriam ønsker kvalitet i skolen
Hun er nummer 11 på Salangen Senterpartis kommune-valgliste ovenfor høstens valg i Salangen. Miriam Jensen Bekkeli (bildet) ønsker kvalitet i Salangens skoler.
Jon Henrik Larsen
lørdag 18. august 2007, 16:25
Oppdatert 18:12


På bildet: Salangen Senterparties 11.kandidat på kommunevalgslisten, Miriam Jensen Bekkeli ønsker kvalitet i Salangen-skolene.


Politisk innlegg skrevet av:  Miriam Jensen Bekkeli
Alle foto: Jon Henrik Larsen, nettavisen Salangen-Nyheter


Som foreldre til barn i småskolen og mellomtrinnet er jeg opptatt av kvalitet i skolen. Det høres unektelig fristende ut med et flunkende nytt og moderne skolebygg, men en kostnad på 60 – 80 millioner, gjør at man er nødt til å se på andre løsninger. Det er ingen tvil om at Salangen skole trenger ett løft, men samtidig må vi sikre at dette ikke går utover kvaliteten på undervisninga og lærertettheten.

Salangen Senterparti vil i løpet av den kommende fireårs periode jobbe med å få i gang nødvendig opprusting av Salangen skole, for rundt 20-30 millioner. Med dette vil man både kunne gi skolen et sunnere og bedre inne miljø, og samtidig ivareta kvaliteten på undervisningen. Sammenslåing av klasser har senest i vår vært et heftig diskutert tema for noen av oss, som følge av nedskjæringer. Men heldigvis klarte man denne gang å unngå dette. Faren for at dette kan bli en realitet, er nok større dersom kommuneøkonomien er presset. Det må være økonomisk rom for kompetanseheving og videreutvikling i skolen.


Forvaltningsoppgave
Lærerne har en viktig forvaltningsoppgave i forhold til våre barn, enten de er normalt fungerende eller har store hjelpebehov. Det skal ikke være slik at man må ha resurssterke foreldre for å få den hjelp man trenger i skolen. Med kvalifiserte og velutdannede lærere er barna våre bedre ”kvalitetssikret”. Satsing på individuell tilpasset undervisning er viktig, og må videreføres. Elevene må få utfordringer som står til deres faglige nivå. Vi må strebe etter å ha en inkluderende skole med plass til alle, der respekt, ansvar, omsorg, trygghet og læring står i fokus.


Bevare Vasshaug skole
Mange ønsker å bevare Vasshaug skole som den enhet den er i dag. Et lite og trygt sosialt miljø for de minste elevene (1.- 4. trinn). - Det vil også Salangen Senterparti. Salangen skole ønskes primært der den er i dag, med nær tilknytting til både idrettshall og bibliotek. En totalrenovering av Salangshallen vil vi også jobbe for i kommende fireårs periode.  Det er innholdet i skolen som teller og ikke innpakningen. Det er ikke datostempelet på grunnmuren som er avgjørende. La oss håpe at vi i fremtiden kan skryte av at vi har en fantastisk velutstyrt Salangen skole med gode lærerkrefter, selv om bygningene ikke er nye.


Lykke til med valget!


Miriam Jensen Bekkeli.
Listekandidat Salangen Senterparti ved kommunevalget.Forrige artikkel:


Neste artikkel: