Under søndagens kino i Salangen kulturhus mistet Abdelgalil Ahmed sin kortmappe. Kortmappen er svart og inneholder en rekke kort, blant annet hans italienske ID kort og hans førerkort. Hvis noen har funnet kortmappen kan denne leveres hos redaksjonen til Salangen-Nyheter AS på Sjøvegan.