Laila Tunheim har mye å fortelle når vi snakker om hennes hjertebarn, Mental Helse Salangen. Da er det nesten ikke mulig å stoppe talestrømmen. Men så har da Laila, med gode medhjelpere på laget, utrettet mye for de med psykiske lidelser i vår kommune. Hun ble valgt til leder av Mental Helses nystartede avdeling i Salangen i 1997 og har vært leder siden. Det er ikke få personer som har vært innom "Møteplassen" i Kongsveien gjennom disse årene. Og det er mange som har fått god hjelp der til å komme seg bort fra isolasjonen og ut i aktivitet. Vi lar her Laila Tunheim selv fortelle om sitt engasjement, hva Mental Helse er og hvilket arbeide de gjør: