Hva som er årsaken til at kirkebygget er mørkt, er for nettavisen ukjent.

Er opplyst som regel
Salangen kirke er på høst og vinterstid vanligvis hver kveld opplyst slik at den skal vises godt der den står på kirkehaugen til alle som kjører forbi eller kommer sjøveien inn til Sjøvegan.