Utfyllingen av moloen på Sjøvegan startet som kjent i slutten av september og prosjektet er godt i gang. Det fraktes flere kubikkmeter med steinmasse inn til Sjøvegans havnebasseng og moloen begynner endelig å bli synelig. På bildet ovenfor ser man tydelig hvor steinene er dumpet i havnebassenget, for å danne moloen. Dette er presisjonsarbeid!.Det er estimert at prosjektet skal være ferdig sommeren 2016. Under ser du et oversiktskart over hvordan den skal se ut når den er helt ferdigstilt.

Moloenkart.jpg