Lavangen kommune har hatt ute en forslagsrunde om å foreslå kommuneslagord til kommunen. Etter runden var over blant folk, vedtok Lavangen kommunestyre kommunens nye slagord samt visjoner.

Kommunestyret sto igjen med slagordet «Det gode liv- mellom fjord og fjell» etter forslag fra Heidi Lundberg som er en sentral figur i politikken og som driver Lapphaugen Turiststasjon i Lavangen.

Kommunestyret vedtok visjonene; «Fremtidsretta, Inkluderende og Profesjonell»

Vedtakene som kommunestyret i Lavangen gjorde er gjort på bakgrunn av at kommunen utarbeider en profilhåndbok som skal være en del av samfunnsplanen som det nå jobbes med.