Det er kanskje ikke alle som kjenner til begrepet kirkerottene, men for alle 4- åringene som har fått kirkeboken, så fulgte det med en film om kirkerottene. - Det at kirkerotteteateret kommer til Salangen kirke, er et samarbeid med Lavangen menighet, og har en sammenheng med trosopplæringen i kirken. Arrangementet er åpent for alle denne dagen og forestillingen begynner kl 11:00 den 16.februar. Vi tar litt i inngang denne dagen, og det koster kr. 50,-, sier kirkeverge Tonje Østvik til nettavisen.

Se en egen presentasjonssnutt med kirkerottene under:

Et eget forlag
Forlaget IKO  som defineres med Indentifisering, kartlegging og oppfølging, er dem som står bak dette teateret. Teateret med denne oppsettingen, bygger på livstolking og mestring, kristen tro og tradisjon, samt kristen tro i praksis. Og som hovedelement under avsnittet "Kirken" skal barn og unge få kunnskap og kjennskap til kirken de tilhører. Kirkerottene viser gjennom sang og samtale at dem trives i kirken - Guds hus. Barna skal bli kjent med forestillingen om den barmhjertige samaritan, og at alle er like verdifulle. Aftenbønnen er med i alle teaterstykkene. Alle forestillingene legger tilrette for aktiv deltakelse, ved å være med på å synge aftensang/kveldsbønn underveis, heter det i IKO`s egen omtale av teaterforestillingen. - Alle er hjertelig velkommen, og håper at mange barn, ungdom og voksen kommer til kirken denne dagen, oppfordrer kirkeverge Tonje Østvik til nettavisen.