Mange mennesker i våre kommuner, Salangen, Lavangen og Ibestad bruker Sparebanken Narvik som sin lokalbank. I går kom nyheten fra banken om at de ikke ønsker og utvide med en filial til lengre nord mot Salangen. De legger istedet ned filialen i Bjerkvik som har vært i mange år, og som har vært filialen for kunder i Salangen, Lavangen og Ibestad. Grunnlaget for nedleggelsen av filialen er at færre av oss bruker denne i hverdagen. 

100 besøkende om dagen til 25 i uken
Antall kunder som daglig besøker filialen i Bjerkvik viser en klar nedgående trend. I dag har vi i snitt 25 besøk ved kontoret i uken. Bankkundene er blitt mer selvbetjent. Fire av fem ordner hverdagsøkonomien via mobilbank. Hovedtyngden av lånesøknadene kommer digitalt, skriver banken på sine nettsider. 

Når de store økonomiske beslutningene skal fattes så avtaler man et møte og får gode råd av en rådgiver. Med ei reisetid på 15 minutter har vi valgt å samlokalisere kontorene i Narvik for å samle de ansatte og utvide innholdet i kundeleveransen. Samlokaliseringen vil gjennomføres innen årsskiftet, forteller banken videre på sin nettside. 

- Befolkningen har fått nye bankvaner og det må vi tilpasse oss. For å jobbe i takt med utviklingen samlokaliserer vi nå til kontorene i Narvik. Dette gjør vi for å styrke rådgivningen ytterligere på de flatene som kundene etterspør. Målet er at vi skal være tilgjengelige for langt flere av våre kunder i flere kanaler og på andre måter. Vi ser frem til å komme til et større kompetansemiljø som vil styrke oss internt, og det jobbes kontinuerlig for å forsterke kundeopplevelsen, sier Lisbet Bones, teamleder ved filialen i Bjerkvik.

- Vi har dog forståelse for at det kan oppfattes utfordrende for de kundene som tradisjonelt har fått hjelp til manuelle tjenester og ikke er tilstrekkelig digitale. Vi skal finne gode løsninger for å hjelpe de det gjelder, blant annet ved å sette opp nettbank kurs i løpet av november. Alle skal føle seg trygg på at regningene blir betalt, og pengene overført, selv om man må ordne dette selv, sier adm. direktør Elling Berntsen.