På telefon forteller Oddrun Johansen, avdelingsleder for NAV Troms og Finnmark, at NAV Salangen, NAV Lavangen og NAV Dyrøy har en leieavtale om å leie bankbygget på Sjøvegan fra omtrent desember i år, når den nødvendige ombyggingen er fullført.


Salangen som vertskommune
— Vi har hatt lokaler i Huset mot havet for NAV Salangen, sier Johansen, og på Tennevoll i kommunens lokaler for NAV Lavangen, og i Brøstadbotn for NAV Dyrøy. Ønsket deres er å flytte disse kontorene sammen i ett bygg på Sjøvegan, slik at Salangen blir vertskommune for samarbeidet mellom Salangen, Lavangen og Dyrøy.


Søker å gi bedre tjenester
Johansen forklarer videre at målet med å flytte de tre kontorene sammen er å samle kompetansen slik at funksjoner og kompetanser blir spesialisert. — Ved å flytte sammen samler vi kompetansen og gir bedre NAV-tjenester til alle innbyggerne i området vi dekker, sier hun. På tross av at det er et stort område, er Johansen optimistisk og mener at de kommer til å kunne gi bedre tjenester fra de nye lokalene.