Tidligere i høst inviterte fylkesråden festivalene i fylket til dialogmøte om festivalstøtteordninga. – På møtet kom det blant annet fram at festivalene har behov for økonomisk forutsigbarhet for å arbeide langsiktig og gjøre gode bookinger, sier Sandberg. Som et resultat av innspillene kan man nå søke om treårig støtte – en ordning som vil være aktuell for de største festivalene. Mindre festivaler kan som tidligere søke på ettårig festivaltilskudd.


Over 1,8.millioner kroner
Troms fylkeskommune fordelte i 2014 kr. 1 870 000,- i festivaltilskudd. Intensjonen med den nye ordningen er at man skal få en rettferdig og forutsigbar fordeling av festivalstøtten. Fylkesråden ønsker en god geografisk og sjangermessig fordeling av midlene. Fra 2015 kan også aksjeselskap søke ordningen. Det kan ikke tas utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Troms fylkeskommune.