Torsdag var ordførerne fra Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv samlet på Setermoen, hvor de underskrev en avtale med universitetet. Avtalen har tilknytning til den kommende samhandlingsreformen, som overlater mye av helse- og rehabiliteringsansvaret til kommunene fra 2012. Universitetet har i større grad enn tidligere, forpliktet seg til å benytte seg av praksisplasser i kommunene. På den andre siden har kommunene forpliktet seg å stille praksisplasser til rådighet for universitetets studenter ved helsefakultetet. - Allerede har vi rundt 80 studenter i praksis i disse fire kommunene. Avtalen kommer til å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier rådgiver ved UIT, Arnfinn Andreassen. 


Henrykt

Ordfører Ivar B. Prestbakmo sier at dette er en styrke for alle fire kommunene, som seg i mellom samarbeider om blant annet legevakta, som er plassert ved Troms militære sykehus. - Behovet for kompetanse i kommunene blir enorm i årene som kommer. Deler av oppgavene sykehusene har hatt til nå, blir overlatt til spesialhelsetjenestene og kommunehelsetjenestene fra 2012. Det er derfor svært viktig at man har den rette kompetansen ute i distriktene, sier Ivar B. Prestbakmo. Også lavangenordfører Viktor Andberg er henrykt over samarbeidet med universitetet. - Hvis dette viser seg å være rette måten å gjøre det på, så ser jeg svært positivt på det, sier Andberg. 


Stor nytte

Samarbeidet kan vise seg å være gull verdt også for Salangen Helserehab. Institusjonen er som kjent i gang med flere omstillingsprosjekter, etter at Helse Nord sa opp sin avtale fra 1. januar 2011. Fra Salangen kommunes side, arbeides det med å få til avtaler med omliggende kommuner på rehabiliteringsdelen. - Dersom disse avtalene kommer i havn, vil vi ha stor nytte av flere kompetansestillinger. Har vi det, vil helserehaben bli enda mer attraktiv, sier Prestbakmo.