Det er den 51. utgaven av "Lavangsminne" som nå er kommet ut for salg. Første hefte av denne serien kom ut i 1976, og er følgelig årgang nr. 46. Det er en stolt redaktør, Berit Johnsen som nå kan presentere arbeidsverket fra det siste året. 

- Mye har hendt siden første utgave av "Lavangsminne", og det er nå viktig å innhente informasjon fra etterkrigsgenerasjonen mens de ennå kan være informanter. Det er en kjent sak at historieforskere og amatørhistorikere har hatt mest interesse for menns historie, her hos oss mye om fiske og fangst, mens kvinnenes allsidige virke på landjorda, bærebjelken i familien, har hatt mindre fokus. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med. Derfor har årets Lavangsminne en stor artikkel om husmødre og husmorskolene som en viktig læreanstalt for husmødrenes viktige virke i familien, forteller redaktør Johnsen til nettavisen. 

Viktig med god spalteplass

Siste års begivenheter har også sin naturlige plass i "minnet" fra Lavangen. 

Noregs ungdomslag har 125-årsjubileum i år, og det er derfor naturlig at ungdomslag tilknyttet denne organisasjonen, får plass i årboka. Av andre interessante innslag kan nevnes en artikkel med forklaringer til navnene langs stien opp til gammen i Spansdalen/ Vàrregoahti, noen oppdateringer angående 30-trimmen og noen spennende og informative tekster om frisbeegolf, en sportsgren som nok er ukjent for de fleste. Å gård har anlagt en bane på Å, og mange vil nok bli fristet til å prøve ut denne. At Lavangen årvisst feirer en hundreåring, er viden kjent, men at man har 3 mennesker over 100 år på en gang, er vel noe uvanlig. Derfor måtte vi jo samle disse tre kvinnene til et historisk bilde og en spennende samtale om deres tanker rundt det å ha oppnådd en så høy alder, sier Berit Johnsen og er tydelig fornøyd med det historiske verket også i år.