På grunn av vintertørke har flere kommuner i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt utfordringer med vannforsyning til sine innbyggere. Dette har de siste dager vært viktig tema på Statsforvalterens møter med kommuner og Sivilforsvaret i Nordland samt Troms og Finnmark fylker.

For å møte situasjonen med mulig vannmangel har Sivilforsvaret forhøyet beredskapen i distriktet. Dette gjelder for områdene Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Sivilforsvaret har fått tilført ekstra beredskapsutstyr i form av vannpumper og ATV-transport. Dette er materiell som kommer i tillegg til det utstyr som allerede er plassert ut til Sivilforsvarets innsatsenheter i distriktet.

For å møte ekstra utfordringer forbundet med vannpumping i kaldt klima, har Sivilforsvaret sist fredag gjennomført øvelse for felles innsatsenhet i Harstad. Denne enheten kan benyttes i hele distriktet som støtte til våre ulike avdelinger.

– Dette er kommunisert til Statsforvalter og berørte kommuner, sier distriktssjef Erik Furevik, Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt.